b 10 x d 11 x h 5 cm

staal, creosootbush

stalen, magnetisch dragertje om het landschapje horizontaal aan de muur te kunnen bevestigen

Heuscheunen maakt onderdeel uit van de serie 'An die Oder', waarin ik op imaginaire wijze langs de (voormalige) grensrivier de Oder reis.
Zie voor het overzicht 'An die Oder"