‘Dolorosa’, 2008         

loc.dolorosa3_.jpg


Materiaal:staal, rubber,giethars,pigment
200x 200x60 cm (totale installatie)

Tentoonstelingen:

Kunstroute ’de Bestemming’, Bavel, 2008,
‘Puur water’, Bijbels Museum Amsterdam, 2010
Beeldentuin ‘de Uitweg’, 2012
Expositie 'Het binnenland betreden',Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-Hertogenbosch,2015
Expositie 'Verwantschap','s-Hertoegnbosch,2016
Expositie 'Weerklank', CHV /de Noorkade, Veghel, 2018

Uitgangspunt voor het beeld is het verdriet en de rouw van moeders, zusters, vrouwen om een verloren geliefde. In de katholieke kerk is Maria daar een uitgesproken icoon van. Geïnspireerd door de ‘Stabat Mater’ van Pergolesi wilde ik een beeld over troost maken. Die troost heb ik in gedachten genomen bij het bedenken van 'Dolorosa' (de wenende) voor beeldenroute 'de Bestemming'
De korf, de schaal en de twee flessen zijn van staal en doorvlochten met rubberen slangen. Ze zijn de dragers van gestolde een tranenvloeistof van helder blauwe kleur. Van die tranen is op de bodem in de manden nog slechts een restant terug te vinden. De rest is al weggevloeid, terug naar de aarde.